Oldalunkon cookie-kat használunk a jobb teljesítmény és testreszabott tartalom érdekében.
Kosár tartalma:
? termék ? Ft értékben
Üdv ?! | Fiókom | Kijelentkezés

Rövidített adatvédelmi tájékoztató a weboldal működtetésével kapcsolatban

Az  Online Príma Hungary Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója az online

(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)

végzett adatkezelésekkel kapcsolatban

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

Az Online Príma Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.,  13-09-181851, adószám: 25594313-2-13, telefonszám: 1/444-5050, e-mail: ugyfelszolgalat@onlineprima.hu, önállóan képviseli: Breier László), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) gyakorlását  az ugyfelszolgalat@onlineprima.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb, szöveges magyarázatai alább (az adatkezelés címére kattintva) találhatók.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, vagy adattovábbítás történik harmadik személy felé,  úgy e személy meghatározásra került a I. sz. mellékletben.

 

 • a *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok a szolgáltatás (adatkezelés) nyújtásához elengedhetetlenek, így amennyiben azokat az érintett nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem tudja teljesíteni.

 

 • cookie tájékoztató külön került megfogalmazásra.
 • adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

 • Adatkezelő mindegyik adatkezelés kapcsán gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, betartva az Info tv. 25/I. § rendelkezéseit. Részletes szabályokat az Adatkezelő Belső adatvédelmi szabályzata tartalmaz.

 

 • az online végzett adatkezeléseken kívül is végez adatkezeléseket az Adatkezelő, amelyekről külön tájékoztatók rendelkeznek.

 

Weboldalra történő regisztráció a https://online.prima.hu/ oldalra

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

vezetéknév*, keresztnév*,

e-mail cím*, telefonszám, jelszó*, ÁSZF elfogadásának jelzése*,

hírlevélre feliratkozás jelzése (ha azt az érintett bejelöli)

érintett kérésére törlésig

elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan

érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezés a https://online.prima.hu/ oldalra

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

e-mail cím*, jelszó*

érintett kérésére törlésig

elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül

érintettek

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel

név*

telefonszám*

e-mail cím*

jelszó

szállítási/számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

megrendelt termék

Elévüléséig

Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik

Érintettek

 

Kedvezménykuponokat tartalmazó hírlevél feliratkozás adatkezelésének összefoglaló táblázata

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

kedvezményeket, ingyen házhozszállítást adó kuponokat is tartalmazó hírlevelek küldése a feliratkozók számára

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki a kedvezménykuponokat tartalmazó hírlevélre feliratkozik

név*, e-mail cím*

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Általános hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

név*, e-mail cím*

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni

név*

telefonszám

e-mail cím*

cím*

cél megvalósulásáig vagy elévülési időben

jelentkezés elektronikusan, manuálisan

sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától

érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt

név, e-mail cím, telefonszám

Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

elektronikusan manuálisan történik

saját érintetti nyilvántartás

 

 

 

 

Az egyes adatkezelések részletes tájékoztatói

Weboldalra történő regisztráció a https://online.prima.hu/ oldalra

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

vezetéknév*, keresztnév*,

e-mail cím*, telefonszám, jelszó*, ÁSZF elfogadásának jelzése*,

hírlevélre feliratkozás jelzése (ha azt az érintett bejelöli)

érintett kérésére törlésig

elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan

érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akik az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrálnak.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév*                             azonosítás, megszólítás, számlázás

keresztnév*                               azonosítás, megszólítás, számlázás

e-mail cím*                               regisztráció, azonosítás,

                                                 kapcsolattartás

telefonszám                              kapcsolattartás

jelszó*                                       regisztráció, azonosítás

ÁSZF elfogadásának jelzése*   megállapodás, későbbi

                                                 bizonyíthatóság

hírlevélre feliratkozás jelzése     hírlevél küldése

(ha azt az érintett bejelöli)

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait az I. sz. melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd fentebb.

 

 

 

 

 

Weboldalra történő bejelentkezés a https://online.prima.hu/ oldalra

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

e-mail cím*, jelszó*

érintett kérésére törlésig

elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül

érintettek

 

 1. Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően,

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott

e-mail cím*                                         azonosítás, bejelentkezés

jelszó*                                                 azonosítás, bejelentkezés

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 2. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 3. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 4. Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 5. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
 6. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, betáplálás manuálisan, a szerverre történő eljutás és ellenőrzés automatikusan.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait az I. sz. melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd fentebb.

 

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel

név*

telefonszám

e-mail cím*

jelszó

szállítási/számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

megrendelt termék

Elévüléséig

Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik

Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), amennyiben az érintett a szerződést kötő fél. Amennyiben érintett kapcsolattartó/képviselő, úgy személyes adatainak kezelése jogos érdeken alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak megadásával terméket (szolgáltatást) rendel.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja

jelszó

azonosítás/későbbi belépéshez szükséges

szállítási/számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

szállításhoz/számlázáshoz szükséges adat

megrendelt termék

teljesítéshez

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
 2. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
 3. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
 4. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 5. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
 6. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
 7. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. gyártás megindulta, csomagolás, kiszállítás, stb.).

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: elévülési időben.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan, a feldolgozás manuálisan történik.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik, kiszállítást végző fél számára kerül közlésre házhozszállítás esetén, e Partnerek a https://online.prima.hu/informacio/elerhetosegeink oldalon kerültek megnevezésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd fentebb.

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezménykuponokat tartalmazó hírlevél feliratkozás adatkezelése

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

kedvezményeket, ingyen házhozszállítást adó kuponokat is tartalmazó hírlevelek küldése a feliratkozók számára

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki a kedvezménykuponokat tartalmazó hírlevélre feliratkozik

név*, e-mail cím*

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a kedvezménykuponokat tartalmazó hírlevélre feliratkozik.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név*                                azonosítás

e-mail cím*                     hírlevél kiküldése

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja kedvezményeket, ingyen házhozszállítást adó kuponokat is tartalmazó hírlevelek küldése a feliratkozók számára.

 

 1. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hírlevél kiküldését
  1. ő maga, vagy
  2. az ezzel a feladattal megbízott, a I. sz. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg
  1. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy
  2. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja:
  1. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
  2. küldés elektronikusan, automatizáltan
  3. leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben az I. sz. melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Egyéb

 

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az ugyfelszolgalat@onlineprima.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

 1. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Online Príma Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.

 

 1. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

 1. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

 

Általános hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

név*, e-mail cím*

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név*                                azonosítás

e-mail cím*                     hírlevél kiküldése

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja címzett teljes körű általános és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről.

 

 1. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hírlevél kiküldését
  1. ő maga, vagy
  2. az ezzel a feladattal megbízott, a I. sz. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó teszi meg.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg
  1. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy
  2. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az adatot törli.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja:
  1. feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan
  2. küldés elektronikusan, automatizáltan
  3. leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben az I. sz. melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

Egyéb

 

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az ugyfelszolgalat@onlineprima.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

 1. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Online Príma Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz.

 

 1. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

 1. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

 

Nyereményjáték szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni

név*

telefonszám

e-mail cím*

cím*

cél megvalósulásáig vagy elévülési időben

jelentkezés elektronikusan, manuálisan

sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától

érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek az Adatkezelőnél elérhetőek.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. A kezelt adatok köre és céljai nyereményjátékonként változnak, de kizárólag a legszükségesebbek kerülnek felhasználásra kezelésre, betartva a fokozatosság elvét, tehát a jelentkezéshez nem szükséges minden adat megadása.

 

 1. Tipikusan a következő adatok kezelése történik a nyereményjátékra történő jelentkezés kapcsán:

 

(közösségi oldalon található)név*     azonosításhoz/sorsoláshoz

 

 1. Tipikusan a következő adatok kezelése történik a nyeremény átadásához:

 

cím*                                    kapcsolattartásho/kipostázáshoz

                                           nyeremény kiszállításához kerül

                                           felhasználásra

telefonszám                       kapcsolattartáshoz

e-mail cím*                         kapcsolattartáshoz

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
  2. Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
  3. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
  4. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
  5. Ha az érintett személyesen veszi át a nyereményt, úgy az időpontegyeztetéssel járhat, amelyre a vonatkozó adatkezelést kell alkalmazni.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama:
  1. jelentkezés kapcsán kezelt adatok vonatkozásában cél megvalósulásáig (sorsolásig), de legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;
  2. nyeremény átadása kapcsán kezelt adatok vonatkozásában a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja:
  1. jelentkezés elektronikusan, manuálisan
  2. sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától, lásd a nyereményjáték szabályzatban)
  3. kiértesítés tipikusan elektronikusan, manuálisan.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél számára kerül adat akkor közlésre, ha adatfeldolgozó Partner végzi a sorsolást és/vagy a nyeremények eljuttatását az érintettek számára. A Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

 

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt

név, e-mail cím, telefonszám

Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

elektronikusan manuálisan történik

saját érintetti nyilvántartás

 

Ügyfélelégedettség mérése lehet termékkel, vagy szolgáltatással, folyamattal  vagy Munkatárs magatartásával kapcsolatos, és történhet elektronikus úton, telefonon vagy más módon keresztül is.

 

 1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként e-mail alapú kérdőív útján, telefonon, vagy más módon adhatják meg véleményüket, értékelésüket igénybe vett szolgáltatás, és/vagy termék, és/vagy Adatkezelő magatartása kapcsán.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

 1. Az ügyfélelégedettség mérése az Adatkezelő jogos érdekén alapul. (Így nincsen szükség az érintett önkéntes hozzájárulására, de az adatkezelés ellen tiltakozhat.)

 

Kik az érintettek?

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt.

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 

 1. Kezelt adatok köre és célja:

 

név

azonosítás

telefonszám/e-mail cím

kapcsolattartás

mennyire volt elégedett a szolgáltatással, termékkel, magatartással?

válaszadáshoz és a szolgáltatások, termékek, Adatkezelő magatartásának minőségének javításához szükséges

elégedetlenség oka

válaszadáshoz/panaszkezeléshez és a szolgáltatások minőségének javításához szükséges

egyéb közlendő

válaszadáshoz és a szolgáltatások minőségének javításához szükséges

 

 1. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.

 

Mi az adatkezelés célja?

 

 1. Az adatkezelés célja a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
  1. Adatkezelő a rendelkezésre álló kapcsolati adatokat felhasználva felveszi a kapcsolatot az érintettel, vagy az érintett a számára elérhető módon vagy úton értékeli az Adatkezelőt, az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket/Adatkezelő magatartását. 
  2. Adatkezelő az értékeléseket az erre a célra rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben tárolja.
  3. Amennyiben panasz merült fel, úgy Adatkezelő azt az érintett számára írásban megválaszolja a panaszkezelésnek megfelelően.
  4. Adatkezelő az értékeléseket kiértékeli és megteszi a szükséges lépéseket a minőség javítása céljából.
  5. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy ügyfélelégedettség mérést adatfeldolgozó segítségével is végrehajthatja. Ilyen esetben az adatfeldolgozó keresi fel az érintettet.
  6. Adatkezelő a véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig (feldolgozásig). Panasz esetén 5 évig.

 

Mi az adatkezelés módja?

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Honnan vannak az adatok?

 

 1. Adatok forrása: saját érintetti nyilvántartásból.

 

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 

 1. Adatközlés: harmadik fél, pl. adatfeldolgozó számára történhet, ebben az esetben az I. sz. melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

 

 

 

 

 

2018 © CBA-üzletlánc - All rights reserved - Minden jog fenntartva