Kosár tartalma:
? termék ? Ft értékben
Üdv ?! | Fiókom | Kijelentkezés

Legyen Ön is franchise partnerünk!

 

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) az Online Príma Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, 2402/1 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-181851, adószáma: 25594313-2-13) kezeli.

 

Bevezetés

 

A weboldal megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

 

Szerzői jog

 

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Online Príma Hungary Kft. Minden jog fenntartva.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Online Príma Hungary Kft., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.

 

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

 

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén az Online Príma Hungary Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Felelősség

 

A weboldal tartalmát az Online Príma Hungary Kft. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és az Online Príma Hungary Kft. döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel az Online Príma Hungary Kft. nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.

 

A törvény által megengedett mértékig az Online Príma Hungary Kft. ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ, adat vagy szolgáltatás ösztönözte Önt;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

 

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az Online Príma Hungary Kft. szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

 

Hiperhivatkozások

 

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az Online Príma Hungary Kft. jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. Az Online Príma Hungary Kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

 

Beágyazott technológia

 

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat (pl. youtube). A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja. (Youtube esetén: www.youtube.com/t/terms).

 

Beküldött információ

 

Betartva a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit, abban az esetben, ha Ön – személyes adaton, különleges adaton kívül – bármilyen információt vagy anyagot küld a Online Príma Hungary Kft. számára, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot az Online Príma Hungary Kft. térítésmentesen felhasználhassa marketing és egyéb célokra, és a küldéssel megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat az Online Príma Hungary Kft. nem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét az ilyen információkért.

 

Adatvédelem

 

Adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő linken keresztül tájékozódhat: https://online.prima.hu/

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet az Online Príma Hungary Kft.-vel:

e-mail cím: ugyfelszolgalat@onlineprima.hu, telefonszám: 1/444-5050

fax: -.

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: DOTROLL KFT

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 882068

 

Egyéb rendelkezések

 

Az Online Príma Hungary Kft. fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

 

Lezárva: 2018. május hó 1. nap

                                                                                         Bogár Péter

Ügyvezető igazgató

                                                                                    Online Príma Hungary Kft.

2018 © CBA-üzletlánc - All rights reserved - Minden jog fenntartva